Kallelse till årsmöte 2023

2023-03-06

Tisdagen den 28 Mars 2023 kl 19:00

Årsmötet hålls digitalt. Inlogg och detaljer kring hur det skall ske skickas ut 1 vecka innan mötet.

Anmälan för deltagande görs senast den 20 mars till sekreteraren Nils Leijonhufvud, nils.leijonhufvud@gmail.com

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2023 I DJURSHOLMS SEGELKLUBB

Rekommendationer från Revisionsberättelse 2019_ Motionsbilaga 1

Styrelsen svar ang motion Rekommendationer från Revisionsberättelse 2019

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kan begäras från kassören Patrik Larsson (patrik.larsson@swedbank.se) från 1 vecka innan årsmötet.