Vaktinstruktion & Extra Vakter

 Vaktpasset

  1. Vaktpasset löper från klockan 22 till 06.
  2. Vid Ekuddens båtmack på baksidan av sopskåpet finns ett plåtskåp. I plåtskåpet finns en gul väst med texten Hamnvakt på ryggen. Bär västen så syns du.
  3. DSK samarbetar med Västra Sveavikens Hamnförening och vaktar alla tre bryggorna i Sveaviken samt området på Aludden där vi har brädor, jollar och en bastu.
  4. Café Ekudden uppskattar även om vi passerar deras anläggning under vakten. Som tack för hjälpen lämnar de en termos med varmt kaffe på disken när de har öppet. Vi har inget formellt vaktansvar men är måna om grannsämjan.
  5. Vaktens uppgift är att genom sin närvaro avskräcka från ”bus”. Västen gör dig mer synlig.
  6. Under vaktpasset notera om något behöver repareras på bryggorna och skriv det i vaktrapporten.
  7. Kontrollera även saxsprintarna vid all Y-bomsfästen. Extra saxsprintar finns i bevakningsskåpet. Testa en gång per natt att det kommer vatten med ”gott” i kranarna längst ut på bryggorna. Ledningarna är av plast och det finns alltid en risk för läckor.
  8. Om det finns tid över så sätta gärna i ordning vattenslangar eller tampar så det ser snyggt ut på bryggorna.
  9. Ta aldrig några risker utan om det händer något skumt – ring polisen.
  10. Bryggorna är allmän plats och vem som helst får vistas där. Vi mystisk aktivitet notera gärna bilnummer, klockslag och övrigt av intresse. När stöld uppdagas har förövaren ofta varit på plats tidigare och rekat därav är informationen viktig.

Maila en vaktrapport direkt efter avslutat pass till dsk.hamnvakt@gmail.com och vakt@sveaviken.se. I rapporten beskriver du hur natten varit och vad som hänt, eventuella båtar som lämnat eller anlänt till bryggorna. Rapportera också om förtöjningar är dåliga eller om någon båtägare behöver åtgärda något.

Det är alltid båtägaren som är ansvarig för sitt pass även om man betalar en ersättare.

Lycka till på vaktpasset!

Carl Armfelt, Hamnkapten/vaktansvarig 0733-290 300

 

Extra Vakter

Varje medlem ansvarar för ett vaktpass per båtplats (har man två båtplatser får man alltså gå vakt två gånger). Bevakningen kan överlåtas, helt eller devis, men medlemmen kvarstår som ansvarig för att bevakningen genomförs enligt de instruktioner som styrelsen utfärdat. Eventuell ersättare måste ha fyllt 18 år och i samband med bokningen av vaktpasset behöver ersättarens namn och mobilnummer uppges.

Det är båtplatsinnehavarens ansvar att ombesörja att vaktpasset är bemannat. Nedan finns en lista på extravakter som medlemmen själv kan kontakta:

 

Tom Boustedtboustedttom@gmail.com070-557 62 67
Jonas Larssonjonlars052@gmail.com076-779 89 73
Axel Callavikacallavik@gmail.com072-223 54 00
Erik Myhrbergerik.myhrberg@hotmail.com 073-854 47 72