Hamnverksamheten

Vår hemmahamn

Vår hemmahamn är Sveaviken i Djursholm där vi förfogar över två pontonbryggor, en i Sveavägens förlängning (Sveavägsbryggan) samt en vid Ekudden (Ekuddsbryggan). Båtplatserna är avsedda för boende i området. Alla platser är utrustade med Y-bommar. Klubben hyr området kring bryggorna och en del av Aludden av kommunen. Bryggorna ägs också av kommunen och hyrs av klubben. Y-Bommarna ägs och underhålls av klubben.

Vi har också några svajbojar för båtar över 6 ton (tre av dem ligger i nästa vik mot Aludden,
Auraviken). På Aluddens strand har vi platser för medlemmarnas segeljollar och där finns också vår sjösättningsramp.

Det finns plats för mindre jollar för att ta sig till bojarna nedanför infarten till Ekudden.
Bryggorna har vatten och el installerat och kan användas av båtplatsinnehavare. Elen är inte avsedd för uppvärmning av båtar eller kontinuerligt bruk.
På utsidan av yttersta pontonen på Ekuddsbryggan har vi vår lastplats. OBS att båten måste vara bemannad när den ligger där och att eluttaget inte är dimensionerat för uppvärmning av båten.

Skisser över svajbojsplatserna och platserna vid pontonbryggorna finns under länkarna nedan

Hitta din plats:

Klicka här så får du se en skiss över Sveavägsbryggan med alla platsnummer.

Klicka här så får du se en skiss över Ekuddsbryggan med alla platsnummer.

Klicka här så får du se en skiss över alla svajbojar med platsnummer.

Ditt platsnummer har du fått i medlemsutskicket.