Båtplatskö

Båtplatskö

Våra båtplatser får endast hyras av medlemmar i DSK och för att stå i båtplatskön måste du också vara medlem. Köavgift inklusive medlemsavgift är 840 kr/år (120 kr i köavgift och 720 kr i medlemsavgift) Medlemskapet i DSK ger dig tillträde till de flesta kappseglingsevenemang samt möjlighet att teckna förmånlig båtförsäkring hos en del försäkringsbolag.

För att motverka stölder i hamnen måste varje båtägare hjälpa till med bevakning en natt per säsong. Du kan läsa mer om detta på Hamnvakt.
Så här gör du för att komma med i båtplatskön:

  • Betala kö- och medlemsavgiften om 840 kr. till bankgiro 755-0668
  • Maila följande uppgifter till dsk.medlem@gmail.com:
    • Namn, adress, tel.nr, e-postadress
    • Båttyp samt båtens längd, bredd, djup & deplacement

Kötiden räknas från det datum beloppet bokförts på klubbens bankgirokonto.

Rutiner vid tillsättning av båtplats
Information om lediga platser läggs ut på klubbens hemsida före varje båtsäsong och de personer som står på kölistan kontaktas även per mail. De som står först i kön har sedan förtur till de lediga platserna.