Felanmälan

Felanmälan görs till Hamnkapten Klas Peterson. Alternativt till någon annan i Styrelsen.

Använd mejl klas.o.peterson@gmail.com eller sms/telefon 070-6160540 vid brådskande ärenden.

Om du behöver komma i kontakt med någon båtägare kontakta någon i styrelsen så kan du få aktuella kontaktuppgifter.