Felanmälan

Felanmälan görs till Hamnkapten Carl Armfelt. Alternativt till någon annan i Styrelsen.

Använd mail dsk.hamnvakt@gmail.com eller sms/telefon 0733-290 300 vid brådskande ärenden.

Om du behöver komma i kontakt med någon båtägare kontakta någon i styrelsen så kan du få aktuella kontaktuppgifter.