Förtöjningsinstruktion

Förtöjningsanvisning

Det är tillåtet att ha en löst hängande tamp från fören till bryggan för att enkelt kunna dra in båten vid ombord/ilandstigning.