Medlemsavgifter

Så här gör du för att bli medlem:

Betala avgiften om 720 kr. till bankgiro 755-0668

Ange på inbetalningen

  • – Namn

Skicka resterande uppgifter via e-post till registratorn: dsk.medlem@gmail.com

  • – Namn
  • – Personnummer (10 siffror för automatisk adress uppdatering)
  • – adress
  • – mobil och/eller hemtelefon
  • – e-postadress

Medlemskapet gäller för en person. Om flera inom familjen är aktiva ange dem med namn och samma uppgifter som ovan

Familjemedlemskap kostar 120 kr per person

Sektionsavgift på 240 kr per person tillkommer de aktiva vindsurfarna.

Avgiften ger medlemskap i svenska seglarförbundet och rätt att delta i tävlingar samt en försäkring som krävs för att delta i verksamheten.

Köavgift för båtplats
För personer som önskar stå i kö för båtplats betalar medlemsavgiften på 720 kr, plus köavgiften på 120 kr, totalt 840 kr per år.

Avgift ”No-show” Vaktgång
Varje medlem som ej går vakt för sin båtplats faktureras en avgift om 3000 kr. För att underlätta för medlemmar har vi även ett antal extravakter som man kan boka in för att fullgöra sin vaktplikt.