Medlemsavgifter

Så här gör du för att bli medlem:

Betala avgiften om 600 kr. till bankgiro 755-0668

Ange på inbetalningen

  • – Namn

Skicka resterande uppgifter via e-post till registratorn: dsk.medlem@gmail.com

  • – Namn
  • – Personnummer (10 siffror för automatisk adress uppdatering)
  • – adress
  • – mobil och/eller hemtelefon
  • – e-postadress

Medlemskapet gäller för en person. Om flera inom familjen är aktiva ange dem med namn och samma uppgifter som ovan

Familjemedlemskap kostar 100 kr per person

Sektionsavgift på 200 kr per person tillkommer de aktiva vindsurfarna.

Avgiften ger medlemskap i svenska seglarförbundet och rätt att delta i tävlingar samt en försäkring som krävs för att delta i verksamheten.

Köavgift för båtplats
För personer som står i kö för båtplats betalat medlemsavgiften på 600 kr, plus köavgiften på
100 kr, totalt 700 kr per år.