Årsmöte

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll:

Årsmötesprotokoll 2012-03-19

Årsmötesprotokoll 2013-03-24

Årsmötesprotokoll 2014-03-24

Årsmötesprotokoll 2015-03-24
(förvaltningsrapport och budget rekvieras från Kassören, claes.mebius@telia.com)

Årsmötesprotokoll 2016-02-15
(förvaltningsrapport och budget rekvieras från Kassören, axel.bolander@gmail.com )

Årsmötesprotokoll 2017-04-04
(förvaltningsrapport och budget rekvieras från Kassören, axel.bolander@gmail.com )

Årsmötesprotokoll 2018-03-21
(förvaltningsrapport och budget rekvieras från Kassören, axel.bolander@gmail.com )

Årsmötesprotokoll 2019-03-26
(förvaltningsrapport och budget rekvieras från Kassören, anders.haaker@gmail.com )

Extra föreningsmöte 2019-09-17 ojusterat

Årsmötesprotokoll 2021-03-24
(förvaltningsrapport och budget rekvieras från Kassören, anders.haaker@gmail.com )

Årsmötesprotokoll 2022-03-21

Bilaga årsmöte 2022-03-21
(förvaltningsrapport och budget rekvieras från Kassören, anders.haaker@gmail.com)

Årsmötesprotokoll 2023-03-28

Bilaga årsmöte 2023-03-28