Båtplatsavtal

På årsmötet bestämdes att vi ska upprätta avtal med alla båtplatsinnehavare.

Detta för att få dokumenterat vad som gäller för platserna, så att det inte uppstår otydligheter.
Vi har också infört regeln att man måste ha båt på platsen för att få ha kvar platsen, se detaljer i bifogade avtal.

Jag hade tänkt att fixa en lösning så att vi kunde signera avtalen elektroniskt, men har inte lyckats med detta ännu.

Återkommer när jag har hittat en lösning. Detta behöver ni göra just nu :

  1. Läs igenom avtalet så att ni vet vad som gäller.
  2. Maila in årets försäkringsbrev till mig. (Dels för att vi har det kravet på oss från kommunen, dels för att vi då kan se att ni har en båt). Meddela vilken båtplats ni har så slipper jag leta. Viktigt att man kan se att det finns en ansvarsförsäkring i försäkringsbrevet.

Båtplatsavtal.pdf