Vaktinstruktion

BEVAKNINGSINSTRUKTIONER för DSK 2021

Vaktpass löper från klockan 22 till 06.

Gå till plåtskåpet på baksidan av sopskåpet på båtmacken på Ekudden.
Skåpet är numera olåst. I skåpet finns en gul väst med texten HAMNVAKT på ryggen. Bär den så syns du.

Vi samarbetar med Västra Sveavikens Hamnförening och vaktar på alla tre bryggorna i
Sveaviken + området på Aludden där vi har brädor och jollar.

Vaktens uppgift är att genom sin närvaro avskräcka från ”bus”. Hamnvakts-västen gör dig mer synlig. Vår uppgift är att notera och vid behov åtgärda sånt som skaver, nöter eller lossnar. Systemet med ensamarbetande vakter är inte okontroversiellt – kom ihåg att undvika att ta några risker. Händer något skumt – ring polisen.

När en stöld uppdagas kan man ofta i efterhand konstatera att förövaren redan tidigare varit på plats och rekat. Notera därför bilnummer, klockslag och annat av intresse om någon beter sig “skumt”. Självklart är våra bryggor allmän plats och vem som helst får vistas där.
Vi har vatten som går i egna ledningar ut till vattenposter på bryggorna. Testa en gång per natt att det kommer vatten med ”gott” i kranarna längst ut på bryggorna. Ledningarna är av plast och det finns alltid en risk för läckor. Kontrollera saxsprintarna vid alla Y-bomsfästen. (på förekommen anledning) Extra saxsprintar finns ibevakningsskåpet.

Felanmälan till DSK Hamnkapten sms 0706160540

Det är alltid båtägaren som är ansvarig för sitt pass även om man betalar en ersättare.
Maila en rapport efter avslutat pass till klas.o.peterson@gmail.com och vakt@sveaviken.se I rapporten beskriver du hur natten varit och vad som hänt, eventuella båtar som lämnat eller anlänt till bryggorna. Rapportera också om förtöjningar är dåliga eller om någon båtägare behöver åtgärda något.

Lycka till på vaktpasset!

Klas Peterson, Hamnkapten/vaktansvarig 0706160540

PS Café Ekudden uppskattar om vi någon gång slår en lov även kring deras anläggning. Vi har inget formellt vaktansvar men är måna om grannsämjan. När de har öppet lämnar de en termos med kaffe på disken till vakten DS