Hamnvaktsrutiner & Extra vakter

Hamnvakt 2021

Information om bevakningen
Sedan 1999 har vi haft ett system där medlemmarna bevakar hamnen nattetid under båtsäsongen. Varje medlem ansvarar för ett vaktpass per båtplats (har man två båtplatser får man alltså gå vakt två
gånger).

Man bokar sitt pass – som är mellan 22-06 – via nätet. Följ instruktionerna under fliken Boka
Hamnvakt Vad man skall göra under vaktpasset framgår av årets vaktinstruktion.

Även i år samarbetar med Västra Sveavikens Hamnförening. Det betyder att när vi går vakt så vaktar vi även på den västra bryggan – och på samma sätt vaktar de även på våra bryggor när de går vakt. Bevakningen kan överlåtas, helt eller delvis, åt en ersättare men medlemmen kvarstår som ansvarig för att bevakningen utförs enligt de instruktioner som styrelsen utfärdat. Eventuell ersättare måste ha fyllt 18 år och i samband med bokningen av vaktpasset behöver ersättarens namn och mobilnummer uppges.

Det är båtplatsinnehavarens ansvar att ombesörja att vaktpasset är bemannat. Segelklubben förmedlar alltså ingen sådan tjänst.
Hugade extra vakter kan kontakta nils.leijonhufvud@gmail.com så läggs de upp på listan

Det finns en lista (se nedan) på extra vakter som ni kan kontakta, boka inte passet innan utan låt extravakterna boka passet så att det passar dem.

Stellan Ban Spaakstellan.spaak.03@gmail.com076-0407088
Tom Boustedttomboustedt@gmail.com070-5576267
Oskar Teareoskarteare@hotmail.com070-4065604
Lovisa SeverinLovisa.severin@telia.com076 879 09 06